Duurzaam bouwen met houten kozijnen

In ons land wordt veel aandacht besteed aan verduurzaming van de samenleving. Zo scheiden zowel bedrijven als consumenten hun afval en in 2020 gaat de maximumsnelheid naar slechts 100km/h: een teken dat de regering alle zeilen bijzet om bij te kunnen dragen aan de klimaatdoelstellingen van de VN. Eén van de belangrijkste factoren voor een betere leefomgeving? Duurzaam produceren. En dat kan met hout.

| 03-12-2019

In het derde kwartaal van 2019 realiseert de hout- en bouwmaterialenindustrie 6.5% meer omzet dan een jaar eerder. Niet vreemd, gezien het feit er steeds meer en verantwoorder gebouwd wordt met producten waarbij hout als grondstof fungeert. De voornaamste reden is dat hout een circulair product is, in tegenstelling tot uitputbare grondstoffen zoals aardolie, kolen en gas. Dit wil zeggen dat hout op meerdere manieren kan worden hergebruikt: via de klassieke biologische kringloop en door de technische kringloop. Met de technische kringloop wordt bedoeld dat producten dusdanig worden ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden.

Bron: CBS
Bron: CBS


Een duurzame grondstof

Een boom neemt tijdens het groeiproces voortdurend kooldioxide (CO2) op, welke wordt omgezet in zuurstof (O2). Dit maakt dat hout in basis al een CO2-neutraal product is. Ook tijdens het kappen en verwerken van hout blijft de milieuvervuilende stof opgeslagen, waardoor deze op dat moment geen bedreiging vormt voor de leefomgeving. Het woord ‘kappen’ is echter vrij impopulair, doordat er vroeger op veel plekken ontbost werd zonder enige richtlijnen - met alle gevolgen van dien. In de hedendaagse industrie is dit gelukkig niet het geval. Het kappen van bomen in klimaatbossen zorgt namelijk voor de bijgroei van nieuwe, ‘verse’ bomen. Doordat de oudere bomen gekapt worden krijgen jonge bomen meer licht, wat ervoor zorgt dat deze sneller groeien. En zo vormt zich een duurzame cyclus.

Reproduceren

Naast duurzaam produceren met hout is ook duurzaam reproduceren met hout mogelijk. Robuuste, tropische houtsoorten kennen een enorm lange levensduur, wat het mogelijk maakt hout te hergebruiken voor nieuwe producten. Als de kwaliteit van het hout op een einde loopt, kan het zelfs gebruikt worden als 100% duurzame energiebron. Het zogenaamde B-hout – wat vaak bestaat uit sloopafval van oude kozijnen en deuren - wordt versnipperd en vervolgens verbrand in bio-energiecentrales. Door de verbranding ontstaat stoom. Deze komt in een stoomturbine welke een dynamo aandrijft waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Gedurende dit proces komt er tevens een hoop warmte vrij. Zowel de elektriciteit als warmte worden gebruikt om nabijgelegen steden en industriegebieden te voorzien, een win-win situatie dus.

Merkx onderneemt maatschappelijk verantwoord

Ook Merkx Kozijnen houdt zich voortdurend bezig met het duurzaam verwerken van hout. Zo houden wij ons bezig met innovatierichtingen als vermindering van productonderhoud, betere demontabiliteit/hergebruik en verbetering van isolatie en ventilatie. Daarnaast beschikken wij over een FSC®- en een PEFC®-certificaat. Dit zijn 2 op zich staande keurmerken waarmee organisaties aan kunnen tonen dat hun hout afkomstig is uit volledig duurzaam beheerde bossen.

Ook ons hout komt uit duurzaam beheerde bossen.
Ons hout komt uit duurzaam beheerde bossen.
Neem contact op

Deel dit bericht: